Katma Değer Vergisi Eğitimi

Katma Değer Vergisi iadelerine hız kazandırılması, vergi daireleri arasındaki uygulama farklılıklarının giderilmesi, vergi dairelerinin etkinliğinin arttırılması,vergilemenin yönetim, denetim ve izleme gibi tüm iş ve işlemlerinin aynı ortamda yapılabilmesi amacıyla, Yozgat Defterdarlığı Vergi Dairesi KDV İade servisinde çalışan personele yönelik 19.02.2019 tarihinde Defterdarımız Erdoğan YILDIRANER’in de katılımıyla Defterdarlık Eğitim Salonunda eğitim verilmiştir.