Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI İSTENİLEN BELGELER

13 Mart 2021 Tarihinde Yazılı, 07–18 Haziran 2021 Tarihleri Arasında Sözlü Bölümü Yapılan Gelir
Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını Kazanarak Yozgat Defterdarlığına Atanmaya Hak Kazanan ve Asil
Listede Yer Alan Adaylardan İstenilen Belgeler