Erdoğan YILDIRANER


mail: erdoganyildiraner@hotmail.com

Eğitim Bilgileri

Yüksek Lisans: Öğrenci

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kamu Yönetimi AnaBilim Dalı – Karaman

Lisans : Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi

Kurs : Ankara Maliye Kursu-1994

Kurs : Bilgisayarlı Muhasebe Kursu(1988-6 ay)

Lise : Bolu Atatürk Lisesi- 1983

İş Deneyimi 

04.2017 : Yozgat Defterdarı

03.2013 – 03.2017: Elazığ Defterdarı

09 2008 : Karaman Defterdarlığı Muhasebe Müdürü (3üncü bölge)

08-2007/09-2008: Sivas Defterdarlığı Sağlık Kurumları 2 nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürü (4üncü bölge)

09.2004/08-2008: Sivas Defterdarlığı Muhasebe Müdürü(4üncü Bölge)

03-2002/09-2004: Kars Defterdarlığı Selim Malmüdürü (6ıncı Bölge)

07-1998/03-2002: Kahramanmaraş Defterdarlığı Muhasebe Müdür Yardımcısı (KSÜ döner Sermaye saymanlığına vekalet )(3 ve 5inci bölge)

08-1998/07-1998: Van Defterdarlığı Gürpınar Malmüdürü V.(malmüdürü Yardımcısı)(5inci bölge)

1995-1997 : Bolu Defterdarlığı Yeniçağa Malmüdürlüğü (Tahsildar)

1994-1995 : Bolu Defterdarlığı Gerede Vergi Dairesi (Yoklama Memuru)

1992-1994 : Ankara Maliye Kursu (eğitim geçici görev)

1990-1992 : Bolu Defterdarlığı Gerede Vergi Dairesi (Yoklama Memuru)(Dörtdivan ve Yeniçağa’da geçici görev malmüdürlüğü gelir servisi kuruluşu)

1989-1990 : Özel sektör Muhasebe elemanı

Pilot Uygulamalar: Sivas Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü 

1. Say2000i sisteminde Maaş Otomasyonu(2005)

2. Say2000i sisteminde ek ders otomasyonu(2005)

3. Say2000i siteminde Eczane provizyon uygulaması(2005)

4. Say2000i sisteminde Gözlük provizyon Uygulaması(2006)

Karaman Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde Kbs (Kamu Hesapları Bilişim Sitemi)

Maliye bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün; 

1. 27.05.2009 tarih ve 7015 sayılı yazıları ile” Sosyal Hak ve Yardım ödemeleri“

2. 07.07.2009 tarih ve 8768 sayılı yazıları ile “Aboneliğe bağlı ödemeler (telefon ve ttnet)”

3. 15.02.2010 tarih ve 1864 sayılı yazıları ile” Vergi Borcu sorgulama”

4. 12.03.2010 tarih ve 3613 sayılı yazıları ile “Ödeme Emri Uygulaması”

5. 12.03.2010 tarih ve 3613 sayılı yazıları ile” Harcama Birimleri Raporları”

6. 10.12.2010 tarih ve 2010/33 sayılı duyurusu ile “Kamu personeli Elektronik Maaş Ödeme Sistemi-Banka Disket Uygulaması” pilot il olarak görevlendirilmiştir.Türkiye genelinde muhasebe birimlerinde ve harcama birimlerinde uygulanmaya başlamıştır.

Makaleler : (Makaleleri Açmak İçin İlgili Makaleye Tıklayınız)

1. İlköğretim Müfettişlerinin Yol Giderleri (Mali Kılavuz Dergisi 34.sayı)
2. Memurlar İle İşçilerin Özlük Ve Diğer Haklarının Karşılaştırılması , Ücretlerin Adaletli Olarak Dağıtılması(Mali Kılavuz 36. Sayı)
3. 5018 Sayılı Kanun Uygulaması İle Taşra Teşkilatlarında Harcamalar (Mali Kılavuz dergisi 38.sayı) (www.saymander.org yayınlanmıştır.)
4. Mali yapılanmada değişim ve Mali Hizmetler Sınıfı Oluşumu (Yayına hazırlanmaktadır)

Proje Danışmanlıkları: 

1. KBS-UYAP Veri Tabanlı İcra Haciz Uygulaması(Bakanlıkça yazılım safhasında)

2. Kbs-Meop Veri Tabanlı Kamu Taşınmaz İşlemleri (Bakanlıkça yazılım aşamasında)

3. Say2000i KBS-MEOP Veri Tabanlı Kamu Taşınmazları Takip Uygulaması

4. Temizlik ve Güvenlik Hizmetlerinin Özelleştirilmesi

5. Karaman Defterdarlığı Elektronik İmza Projesi

6. Say2000i KBS-BANKA Veri Tabanlı Tahsilat Uygulaması

7. Harcama Birimleri adına süreklilik arz eden tutarların idari para cezalarının MuhasebeYetkilisi Mutemetlerince tahsil edilmesi

8. Çok fazla elektrik harcayan eski tip monitörlerin daha tasarruflu olan LCD monitörlerle değiştirilerek orta ve uzun vadede elektrik tasarrufu sağlanması (Genel Müdürlükçe alım yapılarak projede emeği geçenlere teşekkür mektubu yazılmıştır.)

9. Kamu Giderlerinin Azaltılması Amacıyla Santral Sistemine Geçilerek Telefon ve Faks Giderlerinin Azaltılması (Projeler www.saymander.org adresinde yayınlamıştır.)

Elazığ Defterdarlığı Proje Danışmanlıkları (Projeleri Açmak İçin İlgili Projeye Tıklayınız)

1. Gelir Müdürlüğünün Örgütlenme Modeli
2. Kamuda Hakediş Ödemelerinde Vergi ve SGK Borcunun Olması Durumunda Ödemeyi Yapan Kurumun KBS Kayıtlarında Otomatik Tahsilin Sağlanması
3. Vergi Kontrol Mekanizmasında, Muhasebe ve Vergi Uygulamasına Yönelik Proje
4. Malmüdürlüklerindeki Mükelleflerin Vergi Dairelerine Alınması ve Vergimatik Projesi
5. Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin Yeni Bir Vergileme Sistemi Önerisi
6. 6183 Kapsamında Yapılan Hacizlerin Oluşturduğu Sıkıntıları Önlemeye Yönelik Proje
7. Tahakkuk ve Tahsilata Yönelik Proje
8. Türk Vergi Sisteminde Uzlaşma Müessesine Yönelik Analiz ve Çözüm Önerisi
9. Tuvalet İşletmelerinde Vergi Kayıp ve Kaçağının Önlenmesine İlişkin Çözüm Önerileri
10. Hazine Taşınır ve Taşınmazlarına Ait İş ve İşlemlerin Hızlandırılması
11. İl İçi Memur Rotasyon Projesi ve Maaşların Personel Müdürlüğü Tarafından Yapılması
12. Şef Kadroları İçin Görevde Yükselme Sınavı Yapılmasının Faydalar

Bolu 1965 doğumlu olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.